Tūrisma informācija

Upurkalns, Cirīsa ezera Upursalas dabas taka

Uz salas ir bijusi apmetne un Upurkalns, kas datējams ar 1. gt. p.m.ē. No Cirīša ezera dabas parka 349 ziedaugu un paparžaugu sugām 264 ir atrodamas Upursalā. Uz salu kursē motorizēts plosts.

Adrese: Ciriša ezera Upursalā
Tālrunis: 653 22100, 29 118597, 26 123809 (plosts uz Upursalu, ekskursijas pa Cirīša ezeru)
​E-pasts: turisms@aglona.lv
Mājas lapa: http://www.aglona.travel
GPS koordinātes: 56.133116, 26.986198