Dabas brīnums – Lielais Ķemeru tīrelis

∆Ձ*īve Ŋ/flickr.com
∆Ձ*īve Ŋ/flickr.com

Lielais Ķemeru tīrelis ir vairāk nekā 8000 gadus vecs un, saskaņā ar Kūdras fonda datiem, lielākais purvu masīvs Ķemeru Nacionālajā parkā, aizņemot 6192 hektārus. Augstais purvs atrodas Piejūras zemienē uz dienvidiem no Ķemeriem un ietilpst Ķemeru nacionālajā parkā. Tajā ir liels daudzums dažādu purva ezeriņu un akaču. Lielā Ķemeru tīreļa laipa, kas met līkločus 3,4 kilometru garumā, ir populārākā purva taka Latvijā.

Plašā purva veidošanās

Viens no Latvijas lielākajiem sūnu purviem izveidojies teritorijā, pa kuras viegli ieslīpo reljefu no iekšzemes tekošie ūdeņi aizplūst uz jūru. Augstie purvi, to skaitā arī Lielais Ķemeru tīrelis, veidojas no zāļu purviem, tiem lēnām aizaugot un uzkrājoties arvien biezākam kūdras slānim. Laika gaitā, seno Baltijas jūras baseinu ūdens līmenim pazeminoties, Ķemeru nacionālā parka teritorijā izveidojās iekšzemes kāpu rindas un ezeriņi. Tie veido barjeru, neļaujot virszemes ūdenim ieplūst jūrā.

Pateicoties augšminētajai īpatnībai, uz smilšaina līdzenuma radies plašs augstā purva masīvs, kuru vietumis šķērso kāpas. Ķemeru tīrelī ir saskatāmas galvenokārt sūnu purva pazīmes, taču dažviet, mitrākās vietās parādās arī pārejas purvam raksturīgās augu sabiedrības. Lielajā Ķemeru tīrelī vērojamas ļoti izteiktas purva ezeriņu, lāmu un ciņu ainavas, turklāt tā ir arī putniem starptautiski nozīmīga barošanās un atpūtas vieta, kā arī viens no lielākajiem sērūdens veidošanās apgabaliem.

Brīnišķīgās ainavas

Pirmā tūristiem paredzētā laipa Lielajā Ķemeru tīrelī tika izbūvēta 2000. gadā, tomēr 2008. gadā tā tika slēgta nolietojuma dēļ. Jaunā Ķemeru Purva taka ar koka laipām un skatu torni, no kura paveras brīnišķīgs skats uz purva ainavu mazliet no augšas, izveidota 2013. gadā. Taku veido divi apļi, līdz ar to ir iespēja izvēlēties vai nu mazo apli 1,4 kilometru garumā, vai nu izstaigāt visu – 3,4 kilometrus garo – maršrutu.

Kopš takas atjaunošanas Lielais Ķemeru tīrelis, kas atrodas vien stundas brauciena attālumā no Rīgas, kļuvis jo sevišķi iecienīts pastaigu, skaisto saullēktu un saulrietu, kā arī brīnišķīgo ainavu dēļ. Purva austrumu malā uzstādīts arī informācijas stends. Pat vēlu naktī un agri no rīta, parkā vienlaicīgi pastaigājas pat vairāki desmiti cilvēku. Taču, ja paveicas, īpaši darbdienu rītos un naktīs, purvā iespējams izbaudīt klusumu pilnīgā vientulībā.

Dabas daudzveidība un nozīme

Ķemeru apkārtne jau izsenis ir zināma kā daudzo sēravotu izplūdes vieta, un Lielajā Ķemeru tīrelī to esot ap 30.  Arī mūsdienās teritorija ir nozīmīga sērūdeņu un ārstniecībā izmantojamo dūņu ieguves vieta, kas savulaik bija arī slavenā Ķemeru kūrorta izveides pamats.

Te avotos nav tikai sērs, bet arī daudz kaļķa – tādēļ ap avotiem veidojas augu sugām ļoti bagāta vide, no kurām daudzas ir retas. Augstajā purvā iespējams redzēt tādus augus, kas neaug nekur citur, piemēram, kukaiņēdāju augu – raseni. Tāpat tīrelī manāma liela putnu daudzveidība – pacietīgi vērotāji manīs gan tādas retas sugas kā purva tibīti, melno stārķi, mazo ērgli, jūras ērgli, baltmugurdzeni, mazo ormanīti, gan daudzas biežāk sastopamas.