Banner 980x90

Meklēšanas rezultāti

Vanagu Svētās Annas Romas katoļu draudzes baznīca

Vanagu Svētās Annas Romas katoļu draudzes baznīca

Vanagi, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV - 5316
Komentāri
Pirmā Vanagu baznīca pārvesta no Vecvārkavas. To uz Vanagiem pārveda un uzstādīja kapsētā uz sagatavotiem akmens pamatiem 1882.gadā. Virs ieejas bija mazs tornītis ar nelielu zvanu. Galvenajā altārī bija Svētā Jāņa Kristītāja glezna, bet sānu altārī Svētās Annas glezna. Šī baznīca kādu laiku skaitījās Vārkavas filiāle.
Kalupes evaņģēliski luteriskās draudzes baznīca

Kalupes evaņģēliski luteriskās draudzes baznīca

"Izdegas", Rožkalnu pagasts, Vārkavas novads, LV - 5325
Komentāri
Patstāvīga Kalupes draudze ar 600 draudzes locekļiem nodibināta 1922. gadā. Līdz 1926. gadam Kalupes draudzei sava dievnama nav bijis. Dievkalpojumi tika noturēti vasaras laikā kādā šķūnī, bet ziemas laikā kāda draudzes locekļa istabā. 1926. gadā uz draudzei piederošās zemes tiek uzcelts Lūgšanu nams, pārbūvējot kādu vecu ēku. 1931. gadā iegādāts harmonijs ar 15 reģistriem.
Vārkavas novadpētniecības muzejs – kultūrvēstures un tūrisma centrs

Vārkavas novadpētniecības muzejs – kultūrvēstures un tūrisma centrs

Kovaļevsku iela 4, Vārkava, Vārkavas pagasts, Vārkavas novads, LV-5337
Komentāri
Muzeja pamatmērķis jeb misija ir apzināt, vākt, pētīt, saglabāt un popularizēt Vārkavas novada kultūrvēsturiskās materiālās un nemateriālās  vērtības, vairot iedzīvotāju izpratni un zināšanas par sava novada kultūras mantojumu. Īpašu uzmanību veltīt zemnieku bērnu pirmās tautskolas Latgalē vēstures gaitai un citu novada skolu vēsturei, vietējām kultūras un tautsaimniecības tradīcijām.  
Vanagu pamatskolas muzejs 

Vanagu pamatskolas muzejs 

Vanagi, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV-5316
Komentāri
Skolas muzejs pastāv kopš 2005. gada. Pirmā ekspozīcija – 20-30-to gadu mācību grāmatas, skolēnu burtnīcas, rokraksti. Fotomateriāli izstādīti uzskatāmos stendos: pirmie 6 skolas izlaidumi, fotomirkļi no dažādiem skolas pastāvēšanas posmiem. 

Rezultāti kartē