Preiļu Izglītības pārvaldes vadītājs: Pedagogi jaunajam standartam ir gatavi

Rīga, 11.sept., LETA. Preiļu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi jaunajam izglītības standartam ir gatavi, šādu nostāju aģentūrai LETA pauda Preiļu novada Izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis.

Šogad novadā ir saglabājies līdzšinējais izglītības iestāžu tīkls. Tāpat ir notikusi Salas un Pelēču pamatskolu notika akreditācija.

"Neskatoties uz to, ka prasības ir pieaugušas, skolas apliecināja savus kvalitātes rādītājus un tika akreditētas uz maksimālo termiņu - sešiem gadiem. Tāpat akreditāciju uz sešiem gadiem izgāja Preiļu 2.vidusskolas neklātienes un tālmācības programmas, kas turpmāk skolai ļaus piesaistīt tos audzēkņus, kas kādu iemeslu dēļ nav pabeiguši vispārizglītojošo skolu," skaidroja Zagorskis.

Pašvaldība noslēgumam tuvojas projekts "Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un modernizēšana", kura gaitā Preiļu 1.pamatskolā un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā norit mācību vides un infrastruktūras uzlabošana, nodrošinot izglītojamo vajadzībām atbilstošas vispārējās izglītības pakalpojuma pieejamību un sekmējot kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.

Izglītības pārvaldes vadītājs pieļāva, ka daļai vecāku uztrauc jautājums par jaunā izglītības standarta īstenošanu, ko šajā mācību gadā ievieš bērnudārzos visā Latvijā, tostarp pirmsskolas izglītības iestādē "Pasaciņa" Preiļu novadā. 

"Dažos vārdos skaidrojot, jaunā apmācība nozīmē mēģināt mācību procesu veidot tā, lai bērniem būtu interesantāk un lai caur viņu vēlmi kaut ko darīt un iesaistīties, viņi mācītos un apgūtu jaunas prasmes un iemaņas, akcentējot savu personības attīstību un izaugsmi. Jāatzīst, ka mūsu pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi jaunajam standartam ir gatavi un jau pašlaik norit laba sadarbība gan ar vecākiem, gan pašiem izglītojamajiem," pastāstīja Zagorskis. 

Šogad novadā mācības pirmajā klasē sāka 84 skolēni. Savukārt 9.klases izlaidumā mācību gada noslēgumā plānots sveikt 88 skolēnus. Kopumā šogad skolas gaitas turpina vai no jauna sāk 1374 bērni, no kuriem 423 ir pirmsskolas vecumā, 765 mācās no 1. līdz 9.klasei un 186 - no 10. līdz 12.klasei.

Salīdzinājumā ar iepriekšējo mācību gadu, kad Preiļu novada izglītības iestādēs kopumā mācījās 1350 izglītojamie, šogad iezīmējas pozitīva tendence - izglītojamo skaits ir palielinājies par 24. Bērnu skaita pieaugums ir vērojams pirmsskolas izglītības iestādē "Pasaciņa" un Preiļu 1.pamatskolā.