Preiļu novadā par 594 000 eiro rekonstruēs divus ceļus

Daugavpils, 13.nov., LETA. Apstiprinātajā lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanas 2.kārtas projektā Preiļu novadā, Aizkalnes un Saunas pagastos paredzēts rekonstruēt ceļus "Rinči - Gorlišķi - Raudovka" un "Lielais Anspoku ceļš", aģentūru LETA informēja Preiļu novada pašvaldībā.

Darbu gaitā tiks pārbūvēts ceļa segums 4,68 kilometru kopgarumā, kā arī izbūvētas asfaltbetona brauktuves seguma konstrukcijas (krustojumu) posmā "Rinči – Gorlišķi - Raudovka". Minēto lauku ceļu pārbūve tiks uzsākta 2018.gada pavasarī.

Projekta "Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanas 2. kārta" realizācijas rezultātā tiks uzlabota vietējās nozīmes ceļu kvalitāte, kas nodrošinās labu piekļūšanu apdzīvotajām vietām. Tāpat tiks uzlabota satiksmes drošība un samazināts ceļa negadījumu risks.

Projekta kopējās izmaksas ir 594 250 eiro, bet attiecināmās izmaksas - 418 050 eiro, no kuriem Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 376 245 eiro (90% no kopējām attiecināmajām izmaksām), pašvaldības līdzfinansējums - 10% jeb 41 805 eiro un neattiecināmās izmaksas – 176 200 eiro.

Projekts "Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanas 2. kārta" tiek īstenots Latvijas lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos".