Piesaistot 2 176 353 eiro investīcijas, Preiļu novadā radīs 36 jaunas darbavietas

Daugavpils, 9.okt., LETA. Lai veicinātu uzņēmējdarbību un piesaistītu investīcijas, Preiļu novada pašvaldība īstenos divus projektus uzņēmējdarbības infrastruktūras labiekārtošanai, kas kopumā piesaistīs novadam 2 176 353 eiro lielas investīcijas un radīs vismaz 36 jaunas darbavietas, aģentūru LETA informēja Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Maija Paegle.

Preiļu novada domes Attīstības daļas projektu vadītāja Sanita Meļko pastāstīja, ka Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā pirmajai izvērtēšanai iesniegts projekta pieteikums "Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Viduslatgales reģiona novados". Projekta aktivitātes paredz noliktavu teritorijas izbūvi Preiļu novadā, ražošanas ēkai pielāgota laukuma un inženierkomunikāciju izbūvi Preiļos un aktīvās lauku atpūtas un ūdens tūrisma rekreācijas centra izveidi Riebiņu novadā. Iesniegtais projekta pieteikums ir tapis trešajā projektu kārtā sadarbībā ar Riebiņu novadu.

Par interesi piedalīties projektā ir saņemti apliecinājumi no diviem uzņēmumiem – AS "Preiļu siers" un SIA "Daugulis un partneri". No abiem komersantiem tiek gaidītas specifikācijas, un pēc tam tiks pasūtīti tehniskie projekti. Tomēr pēc projekta apstiprināšanas būs publiska izsole, kad būs iespējams pieteikties arī citiem uzņēmējiem, kurus interesēs izbūvētā infrastruktūra. Projektu plānots sākt 2018.gada jūnijā, realizācijas ilgums – 24 mēneši.

Līdzekļi projekta "Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Viduslatgales reģiona novados" realizācijai iegūti no Preiļu novada pašvaldībai pieejamā finansējuma projektā "Rīgas un Brīvības ielas posmu atjaunošana un apļveida krustojuma izbūve Preiļos". Izmaksas saskaņā ar iepirkumu šajā projektā izrādījās zemākas, nekā bija plānots. Abu projektu kopējās izmaksas ir 2 176 353 eiro.

Programmas specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" projektus 85% apmērā finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.