Pie Preiļu slimnīcas par 18 443 eiro plāno labiekārtot publisko āra teritoriju

Rīga, 4.dec., LETA. Nākamgad biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts", ieguldot 18 443 eiro, plāno labiekārtot Preiļu slimnīcas publisko āra teritoriju, aģentūru LETA informēja Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore Jolanta Upeniece.

Novembra domes sēdē novada domes deputāti skatījuši biedrības iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta "SIA "Preiļu slimnīca" publiski pieejamās āra teritorijas labiekārtošana" realizācijai. Projekts iesniegts projektu konkursā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējuma saņemšanai.

Projekta īstenošanas gaitā paredzēts labiekārtot Preiļu slimnīcas āra teritoriju, izveidojot nepieciešamo zaļo zonu dažādām mērķgrupām - pansionāta iemītniekiem, slimnīcas klientiem, poliklīnikas apmeklētājiem, kā arī pārējiem iedzīvotājiem. Projektā paredzēta bruģa seguma izveide, kā arī soliņu, lapenes, apstādījumu un atkritumu tvertņu uzstādīšana. Teritorijas labiekārtošana veicinās vides sakopšanu, saglabāšanu un uzlabošanu, kā arī nodrošinās kvalitatīvu sociālo aprūpi un rehabilitāciju slimnīcas pacientiem, kas iepriekš nebija iespējama, uzskata projekta idejas autori.

Projekta realizācijai deputāti lēma piešķirt 8443 eiro finansējumu, kas tiks paredzēts Preiļu novada pašvaldības 2019.gada budžetā. Projekta kopējās izmaksas ir 18 443 eiro.