Informēs par dabas lieguma "Pelēču ezera purvs" dabas aizsardzības plāna izstrādi

Rīga, 17.sept., LETA. 10.oktobrī plkst.15 Preiļu novada Pelēču pagasta pārvaldē notiks informatīva sanāksme par dabas aizsardzības plāna izstrādi dabas liegumam "Pelēču ezera purvs", liecina paziņojums izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Dabas liegums atrodas Preiļu novada Pelēču pagastā, Pelēču ezera rietumu krastā, aizņem 12 hektārus. Teritorija izveidota pārejas purva un retu augu sugu aizsardzībai. Aizsardzības plāns tiek izstrādāts 12 gadiem.

Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā Latvijas Botāniķu biedrība. Tas tiek darīts, īstenojot projektu "Dabas daudzveidības saglabāšana Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus". Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 318 213 eiro.