Deinstitucionalizācijas plāna īstenošanā Aglonas novadā ieguldīs 150 844 eiro

Jelgava, 13.dec., LETA. Deinstitucionalizācijas plāna īstenošanā, pielāgojot telpas dienas aprūpes centram un citām vajadzībām, Aglonas novadā ieguldīs 150 844 eiro, lēmusi novada dome.

Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrā "Strops" plānots pielāgot pašlaik brīvu, atsevišķu telpu, kurā tiks sniegti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Savukārt dienas aprūpes centru plānots veidot ēkā, kurā pašlaik atrodas Aglonas novada Sociālais dienests. Centra telpas tiks veidotas ēkas otrajā stāvā, kas pašlaik netiek izmantotas.

Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansētā projekta mērķa grupa ir pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, bērni ar funkcionāliem traucējumiem, ārpusģimenes aprūpē esoši bērni un jaunieši.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 150 844 eiro, un pašvaldība līdzfinansēs 15 839 eiro. Līdzekļus paredzēts nodrošināt no pašvaldības līdzekļiem vai, ņemot aizņēmumu Valsts kasē 2019.gadā.

Būvdarbu veikšanai tiks izsludināti iepirkumi.