Par Preiļiem

Par Preiļiem

Preiļi ir viena no senāk apdzīvotajām vietām Latgalē, kas pirmo reizi vēstures avotos minēta ap 1250.gadu. No 13.gadsimta sākuma līdz 1376.gadam Preiļi un Preiļu zeme ietilpa Rīgas vēlākajā bīskapijā. Pilsēta izveidojās, apvienojoties Preiļu muižai, Preiļu ciemam un Preiļu brīvciemam, iegūstot pilsētas tiesības 1928.gadā. Pirmskara laikā Preiļi bija sīktirdzniecības centrs.

Pilsēta strauji izauga pēckara laikā. 1949.gada 31.decembrī Preiļi tika apstiprināti par Preiļu rajona centru, sākās dažādu uzņēmumu un sabiedrisko ēku celtniecība, pieauga iedzīvotāju skaits, attīstījās rūpniecība. Tagad pilsētās kopējā platība ir 5,1 km² un tajā dzīvo 7 862 iedzīvotāji.

Preiļu novada pašvaldības kontaktinformācija portālā www.pasvaldibai.lv Preiļu novada pašvaldības kontaktinformācija portālā www.pasvaldibai.lv

Informācija par vietām un apskates objekti