"Viduslatgales pārnovadu fonds", nodibinājums

Kontakti
Apraksts

VLPF ir bezpeļņas sabiedriskā organizācija, kas nodarbojas ar ziedojumu piesaisti, ko izmanto palīdzības sniegšanai sociāli maznodrošināto iedzīvotāju grupām un mazo grantu projektu atbalstīšanai. Fondam ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss labdarībā un pilsoniskās sabiedrības attīstībā. 

Atslēgvārdi

Labdarība, ziedojumi, ziedojumu piesaiste, pašvaldību finansētie grantu projekti, pilsoniskās sabiedrības attīstība. Lūgšanu brokastis, stipendijas studentiem, stipendijas skolēniem.